Skip links

RAD SINDIKATA

Pravni akti

Statut sindikata radnika elektrodistribucije Srbije

Pravilnik o radu Fonda Solidarnosti Sindikata radnika Elektrodistribucije Srbije

Statut sindikata radnika elektrodistribucije Srbije

Dokumenta

Pravila o radu SO Jugoistok Niš

Pravilnik o radu Fonda Solidarnosti

Plan rada SO Jugoistok Niš za 2022. godinu

Obaveštenje zaposlenima Uprava EPS i EPSS

Kolektivni ugovor za elektroprivredu Srbije

Izveštaj o radu SO Jugoistok Niš

Broj zaposlenih za upućivanje na prevenciju radne invalidnosti

Uputstvo o načinu organizovanja kućnog dežurstva

Odluka o korišćenju službenih vozila u Elektrodistribuciji Srbije d.o.o

Obrasci

Pristupnica sindikalnog organizaciji

Pristupnica fondu solidarnosti

Zahtev za korišćenje sredstava fonda solidarnosti

Odluka odbijanja zahteva za korišćenje sredstava fonda solidarnosti

Istupnica iz fonda solidarnosti

Istupnica iz fonda solidarnosti

Zakoni

Zakon o radu

Zakon o energetici

Zakon o štrajku