Skip links

Informacija o izborima za organe i tela sindikata

Pismo zaposlenima predsednika Sindikata EPS-a Milana Đorđevića

PREUZMI DOPIS MILANA ĐORĐEVIĆA

Obaveštavam Vas da je dana 14.09.2017 god. održana Sednica GO Sindikata EPSa, na kojoj su usvojena izborna pravila Sindikata radnika EPS-a i doneta odluka o raspisivanju izbora

PREUZMI DOPIS O IZBORIMA

PREUZMI IZBORNA PRAVILA

PREUZMI ODLUKU O USVAJANJU IZBORNIH PRAVILA NAŠEG SINDIKATA

PREUZMI ODLUKU O USVAJANJU IZBORNIH PRAVILA OD STRANE SINDIKATA EPSA

PREUZMI NAJNOVIJA PRAVILA O RADU SINDIKATA