Skip links

Informacije sa X sednice skupštine

Dana 26.11.2022 godine u Brzeću, održana je X sednica Skupštine SO „Jugoistok“ Niš. Osim članova Skupštine sednici prisustvuje i Predsednik Sindikata radnika EDS Branko Tomić, Predsednik SO „EDB“ Beograd Zoran Ranković, Predsednik SO „Centar“ Kragujevac Milosav Jovanović, sekretar Sindikata radnika EDS-a Vladimir Šijaković, Predsednik UO FS Sindikata EDS-a Tamara Perović i član Odbora za bezbednost EDS-a Marko Tomić.
Na sednici su iznete informacije i vođena diskusija po sledećim tačkama:

 • Informacija o Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta u EDS, i Metodologiji za vrednovanje radnih mesta,
 • Analiziranje efekta donetog Uputstva za organizovanje kućnog dežurstva, prekovremenog i interventnog rada,
 • Potraživanje na ime mrežarine od strane JP EPS,
 • BZR, posebni, periodični sistematski pregledi za el.montere i sistematski pregledi za sve zaposlene i nabavka i podela LZS,
 • Izdra Akta o proceni rizika i Zapisnika o radnim mestima sa uvećanim trajanjem (beneficirana radna mesta),
 • Dešavanja u JP EPS i Sindikatu JP EPS-a kao i preuzimanje potrebnih zaposlenih iz Pro-Tenta,
 • Kolektivni ugovor,
 • Uredba Vlade RS i uslovi za ostvarenje uvećanja zarade,
 • Nerealizovane JN za servisiranje i održavanje vozila, nabavku zimskih guma i potrebnog materijala za predstojeću zimsku sezonu.
 • Preveliko angažovanje treći lica, dug period priključenja novih kupaca,
 • Zahtev za održavanje sastanka sa novom Ministarkom za rudarstvo i eneregetiku radi rešavanja navedenih problema,
 • Status Sindikata radnika EDS po ulasku u Sindikat Energetike RS,
 • Informacija o objektima društvenog standarda ( za odmor i rekreaciju zaposlenih),
 • Planirane aktivnosti Sindikata u narednom periodu.

Kompletan dokument možete preuzeti OVDE