Skip links

KONTAKT

— Sindikalna organizacija

Jugoistok Niš

Sindikalna organizacija "Jugoistok" Niš je organizacija zaposlenih - članova Sindikata radnika "Elektrodistribucije Srbije", zaposlenih u Elektrodistribuciji d.o.o. Srbije na teritoriji Republike Srbije – Jugoistok, (distributivno područje Niš) u ograncima: ED Niš, Elektrotimok Zaječar, ED Leskovac, ED Vranje, ED Prokuplje i ED Pirot, u koju su se dobrovoljno udružili radi zastupanja, predstavljanja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih prava.

Sindikalna organizacija deluje u okviru Sindikata radnika EDS-a. Član Sindikalne organizacije može biti radnik u radnom odnosu na teritoriji Republike Srbije – Jugoistok, (DP Niš), i ograncima: ED Niš, Elektrotimok Zaječar, ED Leskovac, ED Vranje, ED Prokuplje, ED Pirot.

Organi sindikalne organizacije

Članovi sindikalne organizacije

 1. Stojković Boban - Jugoistok
 2. Petrović Dragan - Niš
 3. Radivojević Biljana - Niš
 4. Zdravaković Milan - Niš
 5. Vidanović Nataša - Niš
 6. Blagojević Toplica - Niš
 7. Janković Miroljub - Zaječar
 8. Sazdanović Snežana - Zaječar
 9. Srđan Ljubisavljević - Zaječar
 10. Živadinović Slavoljub - Zaječar
 11. Miloš Jeremić - Zaječar
 12. Marinković Ratomir - Leskovac
 13. Jelena Filipović - Leskovac
 14. Aleksandra Mitić - Leskovac
 15. Vasković Dragan - Leskovac
 16. Pešić Slavoljub - Vranje
 17. Spasić Slavica - Vranje
 18. Stamenković Slobodan - Vranje
 19. Novković Zoran - Vranje
 20. Marinković Svetomir - Pirot
 21. Dragana Denčić - Pirot
 22. Božić Saša Pirot - Pirot
 23. Aranđelović Miloš - Prokuplje
 24. Slavković Suzana - Prokuplje
 25. Todorović Dragan - Prokuplje
 1. Бобан Стојковић - Ниш
 2. Драган Петровић - Ниш
 3. Ратомир Маринковић - Лесковац
 4. Мирољуб Јанковић - Зајечар
 5. Биљана Радивојевић - Ниш
 6. Славољуб Пешић - Врање
 7. Светомир Маринковић - Пирот
 8. Mилош Аранђеловић - Прокупље
 1. Biljana Radivojević Niš – predsednica aktiva žena
 2. Sazdanović Snežana Zaječar, član
 3. Jelena Filipović Leskovac, član
 4. Spasić Slavica Vranje, član
 5. Dragana Denčić Pirot, član
 6. Slavković Suzana Prokuplje, član
 • Suzana Kostić – Predsednik NO SO Jugoistok Niš,
 • Jasmina Veličković – zamenik predsednika NO – Ogranak Elektrotimok Zaječar,
 • Milorad Đorđević – član – SO Ogranak ED Leskovac,
 • Srđan Todorović – član – SO Ogranak ED Vranje,
 • Biljana Đorđević – član – SO Ogranak ED Pirot и
 • Milan Kovačević – član – SO Ogranak ED Prokuplje.
 • Ivana Zeljković – Predsednik UO FS SO Jugoistok Niš,
 • Milka Stančić – Predsednik UO FS SO Ogranka ED Niš,
 • Perica Lilić – Predsednik UO FS Ogranka Elektrotimok Zaječar,
 • Nenad Srećković – Predsednik UO FS Ogranka ED Leskovac,
 • Nataša Spasić – Predsednik UO FS Ogranka ED Vranje,
 • Radojica Petrović – Predsednik UO FS Ogranka ED Pirot i
 • Dejan Stanković – Predsednik UO FS Ogranka ED Prokuplje.

Sindikalna organizacija "Jugoistok" Niš je naslednik SO PD ED "Jugoistok" Niš i SO EPS ODS „Jugoistok“ Niš, osnovana odlukom Sindikalnih organizacija JP ED Niš, JP ED Vranje, JP ED Leskovac i JP Elektrotimok Zaječar dana 29.12.2005.godine i upisana je u registar kod Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike dana 27.03.2006.godine i zavedena pod brojem 19720. Naziv sindikalne organizacije je: Sindikalna organizacija “Jugoistok” Niš ( u daljem tekstu Sindikalna organizacija ). Sindikalna organizacija ima svojstvo pravnog lica i odgovara za obaveze u okviru sredstava sa kojima raspolaže. Sindikalna organizacija ima svojstvo pravnog lica, a ovlašćenja i delokrug rada je u skladu sa Statutom Sindikata radnika EDS-a i Pravilima o radu Sindikalne organizacije“Jugoistok” Niš.

Članom Sindikalne organizacije se postaje potpisivanjem pristupnice o učlanjenju kod Sindikalne organizacije ogranka u kojoj novi (stari) član Sindikalne organizacije želi da bude. Osnovni cilj Sindikalne organizacije je da se angažuje na:

— Ujedinjenju članova radi zaštite materijalnog i socijalnog položaja i poboljšanja radnih i životnih uslova

— Učestvovanju u zaključivanju i primeni Kolektivnog ugovora kod poslodavca

— Ostvarivanju većih zarada članova Sindikalne organizacije

— Preduzimanju mera za poboljšanje radnih uslova i bezbednosti i zdravlja na radu

— Ostvarivanju prava na rad

— Preduzimanju mera u cilju ekonomske i socijalne zaštite i mogućnost osnivanja fonda solidarnosti i Fonda za beskamatne pozajmice članovima Sindikalne organizacije

— Pružanju besplatne pravne pomoći

— Unapređivanju standarda radnika kroz aktivnosti nadležnih Komisija

— Preduzimanju mera blagovremenog i adekvatnog informisanja ( izdavanjem Sindikalnih novina i drugih publikacija, sastancima sa članovima Sindikalne organizacije, nastupima u radio i TV medijima i td.).

— Organizovanju štrajka i učestvovanja u njegovoj primeni i vođenju, kada metode saradnje i pregovaranja ne daju očekivane rezultate i kada se nastali sporovi ne mogu rešiti redovnim putem

— Unapređivanju prevencije radne invalidnosti, rekreacije, rehabilitacije i druženja članova Sindikalne organizacije

— Preuzimanju i raspolaganju objektima za odmor i rekreaciju koji su izgrađeni iz sredstava zajedničke potrošnje

— Obezbeđivanju imuniteta svojim članovima za vreme obavljanja funkcije u Sindikalnoj organizaciji, kao i posle isteka mandata

— Saradnji sa drugim Sindikalnim organizacijama kada za to postoji interes Sindikalne organizacije

Ogranci sindikata

Radi neposrednijeg i šireg uključivanja članstva u aktivnosti Sindikalne organizacije, u njenom okviru i u skladu sa ovim Pravilima o radu, obrazuju se Sindikalne organizacije po ograncima. U okviru Sindikalne organizacije, obrazovane su sledeće Sindikalne organizacije ogranaka:

SO ED Niš

Upisana je u registar Sindikalnih organizacija u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja pod rednim brojem 11920 dana 16.04.2008. godine.

Sedište Sindikalne organizacije ogranka je u Nišu, ul. Bul. Zorana Đinđića br. 46a.

SO ED Pirot

Upisana je u registar Sindikalnih organizacija u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja pod rednim brojem 11921 dana 16.04.2008. godine.

Sedište Sindikalne organizacije ogranka je u Pirotu, ul. Takovska br. 3.

SO Elektrotimok Zaječar

Upisana je u registar Sindikalnih organizacija u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja pod rednim brojem 10510 dana 16.04.2008. godine.

Sedište Sindikalne organizacije ogranka je u Zaječaru, ul. Trg Oslobođenja br. 37.

SO ED Vranje

Upisana je u registar Sindikalnih organizacija u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja pod rednim brojem 20704 dana 16.04.2008. godine.

Sedište Sindikalne organizacije ogranka je u Vranju, ul. Žikice Jovanovića Španca br. 21.

SO ED Prokuplje

Upisana je u registar Sindikalnih organizacija u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja pod rednim brojem 11922 dana 16.04.2008. godine.

Sedište Sindikalne organizacije ogranka je u Prokuplju, ul. Miloša Obilića br. 36.

SO ED Leskovac

Upisana je u registar Sindikalnih organizacija u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja pod rednim brojem 20703 dana 16.04.2008. godine.

Sedište Sindikalne organizacije ogranka je u Leskovcu, ul. Stojana Ljubića br. 16.

Obrasci

Svi obrasci sindikalne organizacije na jednom mestu spremni za preuzimanje i popunjavanje.