Skip links

Potpisan Kolektivni ugovor za Elektrodistribuciju Srbije

Zaposleni u Elektrodistribuciji Srbije dobili su prvi kolektivni ugovor kojim su proširena prava radnika i određena fiksna vrednost radnog časa. Kolektivni ugovor potpisali su Bojan Atlagić, v. d. direktora Elektrodistribucije Srbije, Dubravka Đedović Handanović, ministarska rudarstva i energetike i Branko Tomić, predsednik Sindikata radnika Elektrodistribucije Srbije.

– Pri izradi kolektivnog ugovora uzete su u obzir sve specifičnosti pretežne delatnosti Elektrodistribucije Srbije i organizacione strukture kako bi se detaljnije definisale prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, a posebna pažnja posvećena je bezbednosti i zdravlju na radu. Potpisivanje trogodišnjeg kolektivnog ugovora značiće dodatnu sigurnost za više od 8.700 zaposlenih, kao i jasnija pravila za rad sindikata u ovom preduzeću – rekla je Handanović Đedović.

– Ovaj ugovor je dokaz da kada je namera dobra možemo lako naći zajednički jezik. Zaposleni su ključni stub Elektrodistribucije Srbije, što se svakodnevno vidi na terenu, a Kolektivni ugovor je potvrda da ćemo i ubuduće posebnu pažnju posvetiti njihovim pravima – rekao je Atlagić nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora u Vladi Srbije. – Verujem da će novi kolektivni ugovor biti i osnova za nastavak dobre saradnje sa sindikatom i da ćemo zajedno raditi na ostvarivanju planiranih ciljeva.

Atlagić je naglasio da su pred nama investicije u izgradnju i modernizaciju distributivne mreže za stabilno napajanje električnom energijom novih fabrika, autoputeva, stadiona, sajamskog kompleksa, kao i domaćinstava i privrede.

– Siguran sam da ćemo uspešno završiti sve te projekte zahvaljujući stručnim i posvećenim zaposlenima, a kolektivni ugovor je garancija da će imati kvalitetne uslove za rad – rekao je Atlagić.
Predsednik Sindikata radnika Elektrodistribucije Srbije Branko Tomić istakao je da je kroz racionalno sagledavanje i razumevanje svih okolnosti, postignut maksimum u pravima zaposlenih, a zadržana su prethodno stečena prava.

– Prepoznate su i uvažene sve specifičnosti distribucije električne energije koja je, podsetio bih, delatnost od opšteg interesa. I za zaposlene i za sindikat ovo najznačajniji dan, jer je ovo prvi kolektivni ugovor koji potpisujemo od kada je osnovana Elektrodistribucija Srbije. Najvažnije od svega je da naši zaposleni mogu da osećaju sigurnost i poverenje u one koji odlučuju, kako bi se posvetili u potpunosti radu i obezbeđivanju stabilne distribucije električne energije – ocenio je Tomić

Kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i objavljivanja, osim odredbe o vrednosti radnog časa koja se primenjuje od 1. januara 2024. godine. Pored fiksne i povećane vrednosti radnog časa, među glavnim novinama koje donosi Kolektivni ugovor su utvrđeni rasponi koeficijenata za tipična radna mesta i kriterijumi za ocenu radnog učinka. Detaljno su uređena pitanja prevencije radne invalidnosti i rehabilitacije zaposlenih, izdvajanje sredstava za Fond solidarnosti, finansiranje kulturnih i sportskih aktivnosti. Pravo na plaćeno odsustvo i solidarnu pomoć za rođenje deteta prošireno je na usvajanje deteta, a preciznije su definisane odredbe o jubilarnoj nagradi, o naknadi troškova pogrebnih usluga u slučaju da preminuli zaposleni nije imao članove uže porodice, o dnevnicama, novogodišnjim paketićima i poklonu za 8. mart.