Skip links

Zahtev za poštovanje odredbi posebnog Kolektivnog ugovora

Dostavljamo Vam zahtev upućen direktoru ogranka Elektrotimok Zaječar i direktoru odseka za tehn. usluge Zaječar

PREUZMI ZAHTEV