Skip links

Zapisnik o radnim mestima sa uvećanim trajanjem

Na sledećem linku nalazi se Potpisan i zaveden Zapisnik o radnim mestima sa uvećanim trajanjem.

PREUZMI

Zahtev za održavanje hitnog sastanka povodom uplata benificija

Zahtev direktoru ODS i teh. poslove distribucije el. en. u vezi održavanja hitnog sastanka a sve u vezi uplata benificija na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

PREUZMI